Accessibilitat

EQA: Producto Certificado

FCC aposta per la responsabilitat social corporativa en estar convençuda que el seu comportament ètic i el seu compromís social i mediambiental, a més de respondre a imperatius d'equitat i justícia, són també rendibles a traduir-se en una millora del clima laboral i generar vincles de reciprocitat i acceptació en l'entorn.

Per aquestes raons en el lloc web FCC.es s'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat dels continguts, per tal de:

  • Facilitar l'accés dels usuaris independentment de les seves capacitats o del seu entorn.
  • Permetre l'accés amb diferents agents d'usuari.
  • Incloure continguts clars i ben estructurats.
  • Millorar la navegació i l'experiència de l'usuari.

 

Normativa aplicada

Les pàgines d'aquest lloc web han estat desenvolupades complint el Nivell AA segons la Norma UNE-EN 301549:2022 (WCAG 2.1), que al seu torn es basa en les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 del W3C.

Tots els requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 han estat comprovats per analistes experts en accessibilitat a través d'anàlisis manuals de l'accessibilitat, complementats a través de diferents eines semiautomàtiques, agents d'usuari i ajudes tècniques.

Mesures adoptades

S'han adoptat les mesures següents:

  • Separació de contingut i presentació: Ús de fulls d'estil (CSS) per a la presentació de la informació i de codi HTML per a la correcta estructuració. La maquetació s'adapta correctament als agents d'usuari més estesos i la mida de les fonts s'ha definit en mesures relatives per permetre la seva redimensionament.
  • Alternativa a elements no textuals: Per a qualsevol element no textual s'han inclòs les alternatives necessàries de manera que cap usuari trobi barreres d'accés als continguts.
  • Mecanismes de navegació adequats: Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle. S'ofereixen mecanismes d'interacció que faciliten a l'usuari la localització d'informació i l'orientació a través del lloc.
  • Ús correcte dels estàndards: Els documents del portal s'han construït sobre la base de les especificacions del W3C, l'organisme que marca els estàndards internacionals que s'han d'usar a la web. Els documents són vàlids i ofereixen el marcat adequat per a cada tipologia de contingut.
  • Objectes programats: No s'empren objectes programats per presentar la informació ni oferir funcionalitats importants. Això permet navegar pel lloc independentment de les tecnologies disponibles en l'agent d'usuari.
  • "Accessibilitat dels pdf s: Certs pdf 's publicats a la nostra web, no disposen d'una estructura accessible causa de impossibilitats tècniques. En aquest cas i, si hi ha necessitat, poden escriure a la nostra secció de contacte i sol · licitar el document ".

Contacte

Qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora sobre l'accessibilitat del portal web FCC.es es podrà canalitzar a través de qualsevol dels mitjans disponibles a la secció de contacte del portal.

Darrera revisió d'Accessibilitat

Juliol de 2022